Doplnění rozvodu o STA ve Chvaleticích

V průběhu dubna 2010 jsme doplnili stávající TV rozvod kabelové televize o možnost připojení účastníků, kteří nemají zájem o placenou televizi, na domovní STA, ve které jsou plně funkční všechny 3 digitální multiplexy. Lidé v tomto domě tak mohou zadarmo sledovat 11 TV kanálů.