Nova Cinema na jiném kmitočtu a ne jen ona

24.11.2009 13:31

V průběhu včerejšího dne se uživatelům CS Linku a Skylinku místo programu Nova Cinema objevilo na obrazovce upozornění, že je nutné přeladit satelitní přijímač na jinou frekvenci. Jak jsme již upozorňovali v minulosti, jde o plánovanou akci přesunu programů společnosti CET21 na stejný, nový transpondér, CS Linku a výsledkem by měla být vyšší techniká kvalita vysílaných programů této platformy.

Jak programy na nové pozici naladit, naleznete v tomto podrobném návodu, jen frekvenci/kmitočet změníte pomocí číslic na dálkovém ovládání za 12070.

Zpět